Stručne recenzije

Mehanika: pojmovi, načela i odabrani primjeri

— Saša Ilijić // Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2019.

Ova knjiga proglašena je sveučilišnim udžbenikom (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu, klasa 032-01/18-01/96, urbroj 380-062/250-19-5, od 10. rujna 2019.

mehanika.pdf

Stručni recenzent: Dario Hrupec