Kontakt

Dario Hrupec

Odjel za fiziku
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek
Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, Hrvatska

telefon: +385 31 232 732
e-mail: [email protected]