Autorski udžbenici

Fizika 2

— Dubravko Horvat, Dario Hrupec // Element, Zagreb, 2020.

udžbenik za 2. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Ovaj je udžbenik namijenjen učenicima drugog razreda gimnazija. U njega je ugrađeno veliko znanstveno i nastavno iskustvo autora, njihovo dugogodišnje iskustvo rada na srednjoškolskim i sveučilišnim udžbenicima, kao i rada na pripremi same kurikularne reforme. U skladu s općim načelima te reforme, težište učenja fizike nije na pukom nabrajanju mnoštva činjenica nego na razumijevanju temeljnih pojmova i koncepcija. Zato knjiga sadrži veliki broj konceptualnih zadataka, potpuno riješenih primjera te numeričkih zadataka.

Elektronički dio udžbenika sadrži mnoge dodatne sadržaje, animacije, interaktivne pokuse i poveznice. Konceptualni zadatci u elektroničkom dijelu također su interaktivni; kroz naputke i komentare vode učenika do razumijevanja pojedinog problema. Popratni elektronički sadržaj uključuje i detaljne postupke rješenja zadataka, a ne samo krajnji rezultat.

Teme obrađene u udžbeniku podijeljene u sedam poglavlja:

  • Mehanika fluida
  • Model čestične građe tvari
  • Model plina i plinski zakoni
  • Termodinamika
  • Električne pojave
  • Gibanje naboja i električna struja
  • Mjerenja u fizici