Prva gravitacijska leća u visokoenergijskom gama-području

— 13/12/2016 // Odjel za fiziku, Osijek