Leksikografska djela i terminološke baze kao temelj komuniciranja u fizici

— 23/10/2013 // HAZU, Zagreb

predavanje na skupu “Promicanje i komuniciranje znanosti II”