Kozmičke gama-zrake: novi prozor u svemir

— 14/05/2011 // Osnovna škola Matije Petra Katančića, Valpovo

predavanje na Državnom natjecanju iz astronomije