Gdje su nestale boje svemira? O crnim rupama, tamnoj materiji i tamnoj energiji

— 09/04/2019 // Odjel za fiziku, Osijek