Biografija Sunca

— 21/04/2015 // Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb

predavanje na Festivalu znanosti 2015.

Sunce se, baš kao i svaka druga zvijezda u svemiru, rađa, razvija i umire. Priča o životnom putu Sunca bit će iznesena kroz najzanimljivije fragmente knjige Davida Whitehousea Sunce – biografija. Podaci iz knjige – astrofizički, povijesni i kulturni – bit će dopunjeni slikama i komentarima predavača koji se inače bavi kozmičkim objektima čija je priroda ekstremna u usporedbi sa Suncem.