Stručne recenzije

Uvod u fiziku s riješenim zadatcima

— Marko Pinterić // Element, Zagreb, 2019.

Knjiga je nastala iz potrebe za zbirkom zadataka iz fizike koja bi po sadržaju i težini bila prikladna za studente prve godine tehničkih studijskih programa. Studentima tih programa fizika nije primarni interes te za nju često nisu razvili intuiciju. Zbirka je zato usmjerena na rješavanje praktičnih zadataka polazeći od pripadnih teorijskih principa.

Ograničen broj zadataka riješen je na što jasniji i pregledniji način kako bi studenti mogli naučiti i pristupe rješavanju. Skupljeni zadatci su praktični koliko je to moguće, a da se još uvijek mogu riješiti upotrebom osnovnih fizičkih principa bez poznavanja diferencijalnog računa.

U prvom dijelu knjige svako poglavlje počinje teorijskim uvodom, u kojem su uz pojašnjenja, ali bez izvoda, navedeni fizički izrazi. Teorijski dio slijede zadatci, ali bez postupaka rješavanja. Razdvajanjem zadataka i postupaka rješavanja autor vas pokušava odvratiti od gledanja u postupke i navesti da zadatak najprije pokušate riješiti sami.

U drugom dijelu knjige napisani su postupci rješavanja. Većina postupaka popraćena je vrlo detaljno nacrtanom slikom ili grafom jer dobra slika ili graf znači pola puta do pravilnog rješenja zadatka. Na slikama su, iz pedagoških razloga, skoro uvijek nacrtane sve sile pa i one koje za postupak nisu potrebne. Postupci rješavanja napisani su vrlo detaljno kako bi knjigu mogli koristiti i oni, koji u fizici još nisu vješti. Radi lakšeg praćenja postupci izviru neposredno od izraza koji se nalaze u teorijskom uvodu te se pri tome na njih i referiraju.

U gotovo svim zadatcima zadani su i brojčani podatci koji odgovaraju stvarnim podatcima, kad god to ima smisla. U inženjerskom duhu su slike, ako je to ikako moguće, nacrtane u mjerilu, također su u mjerilu nacrtane sve sile, uključujuci i one, koje za rješavanje zadataka nisu značajne.

element.hr

Stručni recenzent: Dario Hrupec