Stručne redakture

Isaac Newton i fizika za mlade

— Kerry Logan Hollihan // Školska knjiga, Zagreb, 2012.

Knjiga o znanstveniku, fizičaru, matematičaru i astronomu rođenom u 17. stoljeću sadrži biografiju od najranijeg djetinjstva, pa sve do zapanjujućih otkrića i izuma. Newton si je postavljao velika pitanja i nije odustajao dok nije našao i odgovore. Prateći njegov nadasve interesantan život, svestranost na svim poljima znanosti, čitatelju se nude i razni eksperimenti koje i sami mogu izvesti.

Katalog Knjižnica grada Zagreba

S engleskog preveo: Vedran Pavlić
Stručna redaktura: Dario Hrupec