Autorski udžbenici

Fizika 3

— Dubravko Horvat, Dario Hrupec // Element, Zagreb, 2020.

udžbenik za 3. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Ovaj je udžbenik namijenjen učenicima trećeg razreda gimnazija. U njega je ugrađeno veliko znanstveno i nastavno iskustvo autora, njihovo dugogodišnje iskustvo rada na srednjoškolskim i sveučilišnim udžbenicima, kao i rada na pripremi kurikularne reforme. U skladu s općim načelima te reforme, težište učenja fizike nije na pukom nabrajanju mnoštva činjenica, nego na razumijevanju temeljnih pojmova i koncepcija. Zato knjiga sadrži veliki broj konceptualnih zadataka, potpuno riješenih primjera te numeričkih zadataka.

Elektronički dio udžbenika sadrži mnoge dodatne sadržaje, animacije, interaktivne pokuse i poveznice. Konceptualni zadatci u elektroničkom dijelu također su interaktivni; Naputcima i komentarima vode učenika do razumijevanja pojedinog problema. Popratni elektronički sadržaj uključuje i detaljne postupke rješenja zadataka, a ne samo krajnji rezultat.

Teme obrađene u udžbeniku podijeljene u pet poglavlja:

  • Magnetske pojave
  • Titranje
  • Valovi
  • Svjetlost
  • Mjerenja u fizici