Autorski udžbenici

Fizika 1

— Dubravko Horvat, Dario Hrupec // Element, Zagreb, 2019.

udžbenik za 1. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Ovaj je udžbenik namijenjen učenicima prvog razreda gimnazija. U njega je ugrađeno veliko znanstveno i nastavno iskustvo autora, njihovo dugogodišnje iskustvo rada na srednjoškolskim i sveučilišnim udžbenicima, kao i rada na pripremi same kurikularne reforme. U skladu s općim načelima te reforme, težište učenja fizike nije na pukom nabrajanju mnoštva činjenica nego na razumijevanju temeljnih pojmova i koncepcija. Zato knjiga sadrži veliki broj konceptualnih zadataka, potpuno riješenih primjera te numeričkih zadataka.

Elektronički dio udžbenika sadrži mnoge dodatne sadržaje, animacije, interaktivne pokuse i poveznice. Konceptualni zadatci u elektroničkom dijelu također su interaktivni; kroz naputke i komentare vode učenika do razumijevanja pojedinog problema. Popratni elektronički sadržaj uključuje i detaljne postupke rješenja zadataka, a ne samo krajnji rezultat.

Teme obrađene u udžbeniku podijeljene u pet poglavlja:

  • Gibanje
  • Sile i polja
  • Rad, energija i snaga
  • Gravitacijska sila
  • Mjerenje u fizici