Tesla i kozmičke zrake

— 24/06/2006 // Srednja škola Mate Blažine, Labin

predavanje na skupu “Teslino nasljeđe u fizici: 22. ljetna škola mladih fizičara Hrvatskog fizikalnog društva”

rad objavljen u zborniku skupa