Gama-astronomija: najmlađa grana opažačke astronomije

— 13/11/2013 // Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb

predvanje iz ciklusa “Dani svemira”