Author's textbooks

Fizika 4

— Dubravko Horvat, Dario Hrupec // Element, Zagreb, 2021.

udžbenik za 4. razred gimnazija (2 ili 3 sata nastave tjedno)

Ovaj je udžbenik namijenjen učenicima četvrtog razreda gimnazija. U njega je ugrađeno veliko znanstveno i nastavno iskustvo autora, njihovo dugogodišnje iskustvo rada na srednjoškolskim i sveučilišnim udžbenicima, kao i rada na pripremi kurikularne reforme. U skladu s općim načelima te reforme, težište učenja fizike nije na pukom nabrajanju mnoštva činjenica, nego na razumijevanju temeljnih pojmova i koncepcija. Zato knjiga sadrži veliki broj konceptualnih zadataka, potpuno riješenih primjera te numeričkih zadataka.

Elektronički dio udžbenika sadrži mnoge dodatne sadržaje, animacije, interaktivne pokuse i poveznice. Konceptualni zadatci u elektroničkom dijelu također su interaktivni; naputcima i komentarima vode učenika do razumijevanja pojedinog problema. Popratni elektronički sadržaj uključuje i detaljne postupke rješenja zadataka, a ne samo krajnji rezultat.

Teme obrađene u udžbeniku podijeljene su u pet poglavlja:

  • Elektromagnetski valovi
  • Atomi i jezgre
  • Relativnost u fizici
  • Svemir i elementarne čestice
  • Mjerenja u fizici